Cursul BizScript: cum scrii texte care impulsionează businessul

Autor: Ilinca Stroe

International House Bucureşti a creat BizCourses, un pachet de cursuri scurte destinate adulţilor care vor să se dezvolte profesional perfecţionându-şi un set de abilităţi de bază. BizCourses asigură training în limba engleză pentru îmbunătăţirea a 8 astfel de abilităţi: susţinerea de prezentări, comunicarea în scris, utilizarea englezei financiare, participarea la întruniri de lucru, exercitarea gândirii creative, utilizarea englezei juridice, comunicarea în deplasări de serviciu şi socializarea în context profesional. Acest articol prezintă caracteristicile şi avantajele cursului de comunicare în scris în limba engleză.

Comunicarea verbală dispune nu doar de cuvinte pentru a fi eficientă, ci şi de un set de „instrumente” suplimentare – tonul vocii, gesturi, expresii faciale – care determină eficienţa şi puterea de convingere a mesajului de transmis. Spre deosebire de ea, comunicarea în scris trebuie să se folosească aproape doar de cuvinte pentru a obţine impactul dorit. De aceea, abilitatea de a mânui structuri lexico-gramaticale, de a plasa cuvântul potrivit la locul potrivit şi de a redacta un text astfel încât să fie clar şi de efect devine esenţială.

 

Mai ales în contextul recent al lucrului de la distanţă, capacitatea de bună comunicare în scris poate duce la rezolvarea sau ratarea unei sarcini de serviciu, la acceptarea sau respingerea unui raport de care depinde o finanţare, la câştigarea sau pierderea unui contract… Altfel spus: astăzi, comunicarea în scris la locul de muncă influenţează direct succesul businessului.

 

Cum ne ajută cursul BizScript să comunicăm în scris într-un mod care ne asigură reuşita profesională? Asigurând familiarizarea cursanţilor cu:

Ÿ setul necesar de texte profesionale – email, memo, minută, propunere, raport, scrisoare de intenţie

Ÿ stilul adecvat fiecărui tip de text – formal, informal, neutru

Ÿ structurile lexico-gramaticale standard („formule”) folosite în fiecare tip de text

Ÿ elementele lingvistice ce asigură coeziunea textului (conjuncţii, conectori, locuţiuni)

Ÿ elementele vizuale care compun formatul adecvat pentru fiecare tip de text (layout, template-uri)

Ÿ etapele redactării unui text (planificarea, formularea, editarea, corectarea si finalizarea)

În esenţă, la BizScript cursanţii îşi însuşesc abordarea cea mai productivă a sarcinii de a compune un text profesional care să explice, să convingă şi să conducă la acţiunea dorită. Este o abordare de tip „hands on” care previne celebrele blocaje resimţite, la un moment dat sau altul, de fiecare dintre noi, atunci când ne aflăm în faţa unei foi de hârtie (reală sau virtuală) goale. Abordând pragmatic scrierea, aflăm formulele de deschidere şi de încheiere pentru un text formal sau informal, învăţăm cum să organizăm textul în paragrafe şi ce trebuie să conţină acestea şi, mai presus de orice, exersăm şi iar exersăm redactarea propriu-zisă a textului (incluzând corectarea ortografiei), cu cicluri de scriere şi rescriere pe baza feedbackului detaliat, personalizat şi constructiv pe care îl primim de la profesor după fiecare încercare.

Aşadar, urmând cursul BizScript aveţi toate şansele de a transforma o sarcină de serviciu posibil intimidantă, redactarea unui text profesional, într-o activitate uşor de îndeplinit datorită tehnicilor şi încrederii dobândite la curs. La urma urmelor, un text scris cu siguranţă de sine poate avea impactul persuasiv al unei strângeri de mână între parteneri de business.

Cursul „BizScript: comunicare în scris pentru profesionişti” oferit de IH Bucureşti se organizează la cerere, pentru clienţi corporate şi/sau profesionişti angajaţi în companii. El poate fi susţinut online sau faţă în faţă, în varianta one-to-one sau pentru grupuri de 4 – 12 participanţi, durata şi frecvenţa sesiunilor fiind adaptate la cerinţele şi disponibilitatea cursanţilor. Participarea la BizScript necesită un nivel de engleză intermediar (B1/CECR). Informaţii şi înscrieri: [email protected] sau 0728 808 612.

Sursă

<www.fluentu.com/blog/business-english/types-of-business-writing/>

<https://pages.uoregon.edu/ddusseau/101/199/199GENRES.htm>