Cum să nu uiţi o limbă străină – cea mai la îndemână soluţie

Autor: Ilinca Stroe

 

Ce e mai greu: să înveţi o limbă străină sau să nu o uiţi? Fiecare dintre cele două situaţii ridică provocări specifice.

 

Atunci când înveţi o limbă străină, trebuie să dedici timp nu doar prezentării la lecţii, ci şi studiului individual (memorarea vocabularului, efectuarea temelor pentru acasă); în plus, adesea trebuie să faci faţă tracului provocat de eventuale teste sau examene aferente cursului; în fine, deloc neglijabil este şi efortul financiar pe care-l faci pentru a achita cursul, a achiziţiona materiale de studiu (manuale, dicţionare), etc.

 

O asemenea investiţie de timp, energie, nervi şi finanţe riscă să se irosească, însă, dacă, odată ce-ai învăţat limba străină respectivă, neglijezi să o mai exersezi, rămâi fără ocazii de a o mai folosi şi, treptat, o uiţi. Un efort eşuat, un bun pierdut. Nu e păcat? De aceea, a nu uita o limbă străină, a-ţi menţine nivelul de cunoştinţe şi fluenţă atins reprezintă un proiect la fel de important şi de solicitant ca învăţarea.

 

Reamintind zicala populară „use it or lose it” („ori o foloseşti, ori o pierzi”), site-urile specializate în studierea limbilor străine au de oferit o sumedenie de sugestii privitoare la cum să îţi întreţii limba străină ştiută. Printre acestea, cele mai des menţionate sunt:

 

 • Ÿ schimbă-ţi atitudinea – vizualizează însuşirea unei limbi străine ca pe un proces de-o viaţă (şi nu ca pe unul care durează doar cât durează cursul)
 • Ÿ stabileşte-ţi un program fix de exersare a limbii respective (de exemplu, duminica de la 9 la 10)
 • Ÿ fixează-ţi obiective concrete şi tangibile („azi recapitulez 10 expresii idiomatice”)
 • Ÿ uită-te la filme sau seriale TV în limba respectivă (de pildă, pe Netflix)
 • Ÿ citeşte cărţi (www.gutenberg.org) sau ziare online (pentru engleză – www.theguardian.com, pentru spaniolă – http://elpais.com, pentru franceză – www.lemonde.fr, pentru germană –                  www.zeit.de, pentru italiană – www.corriere.it, pentru rusă – www.kommersant.ru, etc.)
 • Ÿ urmăreşte posturi de radio live/online (de exemplu, www.bbc.co.uk/sounds, www.npr.org)
 • Ÿ ascultă muzică în limba respectivă (eventual, verificând apoi versurile pe internet)
 • Ÿ citeşte cu voce tare în limba pe care vrei să nu o pierzi
 •      fă-ţi prieteni (nativi sau nu) şi socializează cu ei în acea limbă (de pildă, pe www.italki.com)
 •      ascultă audiobooks sau podcasts
 •      călătoreşte într-o ţară unde se vorbeşte limba respectivă

Toate acestea sunt, fără îndoială, ponturi utile pentru a-ţi menţine nivelul de competenţă lingvistică în limba pe care ai învăţat-o. Totuşi, fiecare dintre aceste activităţi presupune alocarea de resurse aparte: conexiune Internet, abonament TV, pachete turistice, anumite intervale orare, etc. Ce îţi propunem în continuare, în schimb, este o modalitate foarte la îndemână de a-ţi întreţine limba străină folosind ca primă (dacă nu chiar unică) resursă… pe tine însuţi/însăţi – mai exact, propriul bagaj de cunoştinţe deja acumulate.

 

Să numim această metodă „anamneză lingvistică”: ea constă dintr-o auto-interogare a cunoştinţelor pornind de la o propoziţie simplă. Cu alte cuvinte, dă-ţi un enunţ în limba respectivă şi continuă punându-ţi în minte o serie de întrebări despre el, pentru a-ţi reaminti singur/ă diferite aspecte legate de limba pe care vrei să nu o uiţi (de exemplu, anumite sinonime sau antonime, denumirea vreunui timp verbal, etc.). Este un exerciţiu de tip „dialog interior” pe care îl poţi face efectiv oricând: în drumul de la metrou spre casă, cât stai în maşină, blocat/ă în trafic, ş.a.m.d.

 

Iată cum ar putea decurge o asemenea „anamneză lingvistică” pentru activarea sau reîmprospătarea cunoştinţelor de engleză: porneşte de la a-ţi traduce o propoziţie simplă, pe care tocmai ai gândit-o, din română în engleză şi continuă punându-ţi, dintr-una în alta, diverse întrebări legate de vocabularul sau gramatica existente în propoziţia tradusă. Astfel:

 

„Trebuie să cumpăr lapte.”

Cum traduc această propoziţie?

„I have to buy some milk.”

Pot să traduc şi cu „must”?

Nu, fiindcă „must” exprimă obligaţie puternică. Eu am nevoie de lapte, necesitate exprimată prin „have to”.

Aş mai putea folosi altceva, în loc de „have to”?

„I need to buy some milk.”

Cum ar fi propoziţia la trecut?

„I had to buy some milk.”

Dacă „had” e forma de trecut, care e forma a treia?

Have, had, had.

Când folosesc forma a treia?

„I’ve had to buy some milk.”

Cum se numeşte timpul acesta verbal?

Present Perfect.

Cu ce adverbe de timp îl mai pot folosi?

Recently, since, for.

 

În exemplul de mai sus, „anamneza lingvistică” trece în revistă atât aspecte mai practice, de vocabular (sinonimul lui „have to”), cât şi aspecte mai teoretice, gramaticale (verbe neregulate, timpuri verbale). Auto-interogarea însă ar fi putut la fel de bine să meargă în direcţia substantivelor nenumărabile în engleză, cu reactivarea setului lexical conex (Ce alte substantive nenumărabile, în afară de „milk”, se combină cu „some”? Information, advice, bread, chocolate, flour, butter, water…). Depinde de tine încotro direcţionezi această recapitulare ad-hoc de cunoştinţe şi, prin întrebările pe care ţi le pui, ce aspecte cuprinzi sau nu în ea.

 

Aşadar, folosind o resursă gratis permanent accesibilă (propriile cunoştinţe), oricând şi pentru oricât timp (tu decizi dacă „anamneza” durează 5 sau 30 de minute), te auto-capacitezi să îţi activezi limba străină învăţată şi să îţi menţii nivelul atins. Iar beneficiul cel mai important al acestui gen de exerciţiu este acela că, tot traducându-ţi dialogurile interioare din română în engleză, în timp ai toate şansele ca, renunţând treptat la traducere, să atingi acea „Mecca” a însuşirii unei limbi străine: gânditul în acea limbă.

 

Surse

<https://www.fluentu.com/blog/how-to-avoid-forgetting-a-language/>

<https://blog.esl-languages.com/blog/learn-languages/how-to-retain-a-foreign-language/>