Ce se află în spatele unui curs de calitate? Din „bucătăria” lecţiilor de la IH

Autor: Ilinca Stroe

Tocmai ţi-ai încheiat lecţia de engleză. Ai învăţat ceva nou, ai socializat cu colegii de grupă, te-ai amuzat în echipa ta de lucru concurând cu celelalte echipe, parcă ai participat la o joacă pentru oameni mari, ba chiar te-ai simţit mândru/mândră (exact ca pe vremuri, la şcoală) când profesoara te-a lăudat pentru că ai folosit corect timpul verbal sau vocabularul predate azi. Per ansamblu, ai pur şi simplu o stare de bine după lecţie. Simţi că a fost eficientă şi plăcută şi că banii plătiţi pe acest curs sunt o investiţie bună!

Asta înseamnă o lecţie reuşită şi pentru noi, echipa de la IH. Dar cum se întâmplă ea, propriu-zis? Ce o face posibilă? Ce se află în spatele unei ore la finalul căreia cursanţii se simt mulţumiţi şi mai bogaţi în cunoştinţe? Se află, la scală mică, un document numit „plan de lecţie”; iar la scală mare – un sistem de verificare periodică a calităţii predării.

Să le detaliem pe rând: fiecare sesiune de curs livrată, fie ea de o oră, o oră şi jumătate sau două ore, se bazează pe o pregătire a lecţiei care poate dura între un sfert de oră şi patruzeci şi cinci de minute, depinzând de dificultatea structurii lingvistice predate şi de existenţa sau nu a materialelor necesare: fişe de lucru, exerciţii, activităţi, jocuri, etc. ce pot fi preluate din resurse existente (din manuale ori de pe Internet) sau trebuie create de la zero de către profesor.

Ca parte a pregătirii, profesorul schiţează şi un plan de lecţie. Acesta acoperă toate aspectele lecţiei, de la obiective la timing. Astfel, dacă tu te-ai simţit bine participând la un joc de rol efectuat în pereche, la oră, aceasta se datorează faptului că, înainte de oră, profesorul s-a gândit şi a planificat în detaliu următoarele: momentul din lecţie la care se face jocul de rol (după predarea structurii lingvistice, astfel încât ea să fie exersată şi folosită în joc); conţinutul fişelor de rol (astfel încât dialogul dintre „actori” să fie logic şi să aibă un scop motivant); componenţa echipelor de lucru (astfel încât membrii echipei să fie compatibili, iar interacţiunea să fie echilibrată şi productivă); durata jocului de rol (astfel încât participanţii să se menţină implicaţi, fără să ajungă să se plictisească); feedbackul de după încheierea jocului (menit să aprecieze şi încurajeze folosirea corectă a structurii predate, dar şi să clarifice şi corecteze greşeli). Rezumând, planul de lecţie îl ajută pe profesor să aibă foarte clar în minte, la fiecare lecţie, ce obiective lingvistice se urmăresc, în câte etape sunt îndeplinite acestea, prin ce activităţi, cu ce tip de interacţiune şi în cât timp.

Planul de lecţie trebuie redactat în detaliu, respectând un format standard, atunci când lecţiile sunt observate în mod formal de un teacher trainer, un director academic sau un inspector IH ori EAQUALS*. Asemenea observaţii formale fac parte din sistemul de verificare a calităţii predării instituit la IH Bucureşti încă de la înfiinţare. Sistemul presupune prezenţa la lecţii, pentru fiecare profesor în parte, a unui observator extern (de regulă, un specialist cu experienţă în domeniu de peste 10 ani) şi acordarea unui calificativ pentru lecţia observată. Procedura include şi o sesiune de feedback detaliat după lecţie, unde profesorul reflectează împreună cu observatorul asupra punctelor sale tari şi slabe şi îşi fixează nişte direcţii de dezvoltare profesională viitoare.

* European Association for Quality Language Services, organizaţie din care IH Bucureşti face parte din 2008 şi care ne-a acordat 11 din 12 puncte de excelenţă la ultima inspecţie

Aşadar, în culisele lecţiilor reuşite de care te bucuri la IH se află planul de lecţie şi observaţiile formale. Şi încă ceva: o sumă de calităţi pentru fiecare dintre componentele celor două. Pentru plan – precizie, logică şi conştiinciozitate. Pentru activităţile incluse în el – inspiraţie şi creativitate. Pentru pregătirea în vederea observaţiilor formale – seriozitate şi profesionalism. Pentru feedbackul de după observaţii: receptivitate, capacitate reflexivă, ambiţie şi dorinţa de autoperfecţionare. Şi emoţii: emoţia dinaintea lecţiei, emoţia din faţa clasei pline, emoţia resimţită atunci când cursanţii îţi apreciază deschis efortul. Acestea sunt ingredientele de bază din „bucătăria” oricărei lecţii reuşite – calităţile ce asigură calitatea cursului, pe care ne bucurăm să le investim în pregătirea şi livrarea fiecărui curs IH în parte.

International House Bucureşti oferă cursuri de limbi străine faţă în faţă sau online pentru adulţi, copii şi clienţi corporate. Predăm engleza pentru afaceri, engleza generală, româna pentru străini, franceza, germana, spaniola, italiana, japoneza, etc. De asemenea, prin Centrul nostru de Teacher Training asigurăm cursuri de formare profesională (CELTA, DELTA) pentru profesori de engleză din ţară şi din străinătate. Pentru informaţii şi înscrieri, contactaţi 0728 808 612.