BizFin: 4 motive pentru care cursul de engleză financiară… îşi merită banii!

International House Bucureşti (IHB) a creat BizCourses, un pachet de cursuri scurte destinate adulţilor care vor să se dezvolte profesional perfecţionându-şi un set de abilităţi de bază. BizCourses asigură training în limba engleză pentru îmbunătăţirea a 8 astfel de abilităţi: susţinerea de prezentări, comunicarea în scris, utilizarea englezei financiare, participarea la întruniri de lucru, exercitarea gândirii creative, utilizarea englezei juridice, comunicarea în deplasări de serviciu şi socializarea în context profesional. Acest articol prezintă caracteristicile şi avantajele unui curs de engleză financiară.

 

Învăţarea/predarea limbii engleze pentru finanţe, bănci şi contabilitate (pe scurt, „engleza financiară”) face parte dintr-un domeniu special al învăţării limbii engleze ca limbă străină sau limbă secundară: anume, English for Specific Purposes (engleza pentru scopuri specifice). ESP a luat amploare după cel de al Doilea Război Mondial, odată cu afirmarea Statelor Unite drept primă putere economică şi comercială a lumii.

 

Trei factori au determinat apariţia şi dezvoltarea ESP: întâi, engleza a încetat a mai ţine exclusiv de zona academică, devenind în schimb tot mai influenţată de dorinţele, cerinţele şi nevoile unor utilizatori ne-specialişti, ne-lingvişti (negociatori, comercianţi, afacerişti, etc.). Apoi, din punct de vedere lingvistic interesul s-a deplasat de la „engleza de manual”, standard, academică înspre engleza funcţională, folosită într-un anumit context, în comunicarea reală, pragmatică. În fine, din perspectivă psihologică accentul s-a mutat pe motivaţia studenţilor de a învăţa (sau nu), motivaţie izvorâtă din necesităţile şi interesele lor concrete. În consecinţă, cursurile au început a fi concepute pentru a satisface mai bine nevoile individuale ale învăţăceilor.

 

ESP este, aşadar, rezultatul unei particularizări, al unei „customizări” pronunţate a predării limbii engleze: reprezintă o adaptare puternică la cerinţele specifice ale studentului. Centrul predării/învăţării, în ESP, nu mai este engleza standard dintr-un manual avizat de o academie, pe care studentul trebuie să şi-o însuşească cu conştiinciozitate, pentru a vorbi „corect”; în schimb, devine centrală nevoia studentului de a comunica într-un context specific (banking, turism, etc.) – aceasta dirijează învăţarea, aceasta influenţează concentrarea pe anumite structuri de limbă, pe zonele de vocabular necesare în contextul respectiv.

 

De-aici decurg cu destulă claritate caracteristicile şi avantajele învăţării englezei financiare. Un curs de engleză financiară

  1. înglobează în mai mare măsură materiale autentice (articole din The Financial Times sau The Economist, ştiri financiare de la posturi TV de profil, poate chiar documente cum ar fi rapoartele financiare ale unei instituţii), cu beneficiul secundar dar deloc neglijabil că studenţii se pun la curent cu realităţile curente ale lumii finanţelor mondiale, completându-şi cunoştinţele profesionale (cu, de exemplu, soluţii tehnologice în banking, inovaţii fascinante precum criptomonedele, etc.)

 

  1. le dă cursanţilor ocazia de a-şi folosi cunoştinţele profesionale, de specialitate pentru a deprinde mai uşor, mai plăcut şi mai cu sens limba engleză. La un curs de engleză generală, adulţii se pot simţi puţin frustraţi, deoarece capacitatea lor de a-şi împărtăşi cunoştinţele este limitată de vocabularul restrâns, insuficient. La un curs de engleză financiară, însă, studenţii îşi pot exprima cunoştinţele profesionale, acestea le permit să recunoască şi integreze cu uşurinţă vocabular specializat – expertiza lor este integrată, fructificată, mobilizată cu folos pentru însuşirea englezei.

 

  1. are extraordinară relevanţă, întrucât materia predată rezonează cu interesele profesionale ale cursantului. La un curs de engleză generală, nu toate structurile şi cuvintele predate sunt interesante pentru cursant, o parte dintre acestea poate nu îi vor fi niciodată de folos în viaţă, ca utilizator activ de engleză. La cursul de engleză financiară, însă, se învaţă exclusiv ceea ce utilizatorul foloseşte în contextul lui profesional concret; nu există vocabular neinteresant, totul are relevanţă fiindcă se regăseşte în mod direct în activitatea profesională cotidiană a cursantului. În plus, gradul înalt de relevanţă determină un grad înalt de motivaţie: pentru că învaţă lucruri utile şi importante, cursantul este motivat să afle mai mult, să progreseze mai repede.

 

  1. are aplicabilitate imediată, căci structurile şi cuvintele învăţate sunt numaidecât utilizabile, necesare şi utile în sarcinile de serviciu cotidiene ale cursantului (întocmirea unui raport financiar, a unui document contabil, etc.). În ESP, în general, cunoştinţele dobândite sunt rareori „pur teoretice”, iar engleza financiară nu face excepţie de la aceasta: tot ceea ce se învaţă este legat de contextul profesional al cursantului şi de activitatea sa la locul de muncă. Vocabularul şi structurile predate sunt inspirate direct din nevoile de competenţă şi dezvoltare profesională ale specialistului în domeniu, aşa încât ce se învaţă la curs e nemijlocit folositor cursantului în activitatea de zi cu zi de la job.

 

Dar pentru cine sunt cursurile de engleză financiară? Cui folosesc ele? Cel mai mult beneficiază, desigur, profesioniştii din finanţe, banking şi contabilitate: funcţionari bancari, contabili, auditori, consilieri financiari, directori financiari, specialişti în finanţe, dar şi avocaţi de drept internaţional, asiguratori sau comercianţi. Deoarece cursul de engleză financiară urmăreşte atât transmiterea de terminologie, de noţiuni şi termeni cheie din finanţe, cât şi cizelarea abilităţilor comunicaţionale în situaţii frecvente în domeniu (negocieri, prezentări, networking), de el pot beneficia însă la fel de bine şi profesionişti din alte domenii decât cel financiar: oameni interesaţi de educaţie financiară în general sau persoane care vor să se descurce cu mai multă uşurinţă şi mai eficient oriunde şi oricând se discută de… finanţe. Iar într-o lume în care „money makes the world go round” puţine sunt contextele în care să nu ne fie de mare folos măcar câţiva termeni financiari bine plasaţi…

 

Cursul „BizFin: engleză cu putere financiară” oferit de IHB se organizează la cerere, pentru clienţi corporate şi/sau profesionişti angajaţi în companii. El poate fi susţinut în varianta one-to-one sau pentru grupuri de 4-12 participanţi, durata şi frecvenţa sesiunilor fiind adaptate la cerinţele şi disponibilitatea cursanţilor. Înscrierea la BizFin necesită un nivel de engleză intermediar (B1/CECR). Pentru informaţii şi contact, accesaţi http://phpstack-557497-1818066.cloudwaysapps.com/cursuri-de-limbi-straine-pentru-companii/.   

 

Surse

<www.usingenglish.com/articles/teaching-english-for-specific-purposes-esp.html>

<www.globifylanguages.com/english-for-finance/>